Ведомости об изменении состава должностных лиц эмитента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

АТ "Софарма"

- 831902088
-

99.5588

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Стойчева Владiмiра Мiхайлова, як повноважного представника АТ "Софарма" (Болгарiя), на данiй посадi перебував з 2013 року. Пiдстава припинення повноваження - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни". Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

22.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Чепурний Артем Глiбович

- -
-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Чепурного Артема Глiбовича, на данiй посадi перебував з 2013 року. Пiдстава припинення повноваження - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни". Згоди на розкриття паспортних данних фiзичної особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

22.04.2014

обрано

Голова Наглядової ради

АТ "Софарма"

- 831902088
-

99.5588

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) обрано до складу Наглядової ради Стойчева Владiмiра Мiхайлова, як повноважного представника АТ "Софарма" (Болгарiя). Обраний строком на три роки Головою Наглядової ради (протокол №61 засiдання Наглядової ради товариства вiд 22.04.2014 року). Представник акцiонера займає посаду комерцiйного директора АТ "Софарма". Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

22.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Чепурний Артем Глiбович

- -
-

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради Чепурного Артема Глiбовича. Обрано строком на три роки. Керiвник комерцiйного департаменту ТОВ "Софарма Україна". Згоди на розкриття паспортних данних фiзичної особи не надано.Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

22.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Нiжерадзе Тетяна Iгорiвна

- -
-

0.000004

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Нiжерадзе Тетяни Iгорiвни, на данiй посадi перебувала з 2013 року. Пiдстава припинення повноваження - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни". Згоди на розкриття паспортних данних фiзичної особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

22.04.2014

обрано

Член наглядової ради

Задорожна Марина Борисiвна

- -
-

0.0000009

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Вiтамiни" з 22.04.2014 року (протокол № 01/14 вiд 22.04.2014 року) обрано на посаду члена Наглядової ради Задорожну Марину Борисiвну. Обрана строком на три роки. Керiвник вiддiлу реєстрацiї лiкарських засобiв ТОВ "Софарма Україна", перед цим займала посаду старшого реєстратора лiкарських засобiв в даному вiддiлi. Згоди на розкриття паспортних данних фiзичної особи не надано. Особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

К списку новостей