Новости
18 МАРТА 2014
Сообщение о проведении очередного общего собрания акционерного общества

Полное наименование общества : Открытое акционерное общество «Витамины »
Адрес : 20300 , Черкасская область , г. Умань , ул . Ленинской Искры , 31
Дата , время и место проведения общего собрания : 22 апреля 2014 в 11-00 часов по адресу : 20300 , Черкасская область , г. Умань, ул . Ленинской Искры , 31 , помещение столовой .

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
01 МАРТА 2013
Сообщение о проведении очередного общего собрания акционерного общества

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 02 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 березня 2013р. станом на 24 годину.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ