Новости
18 МАРТА 2014
Сообщение о проведении очередного общего собрания акционерного общества

Полное наименование общества : Открытое акционерное общество «Витамины »
Адрес : 20300 , Черкасская область , г. Умань , ул . Ленинской Искры , 31
Дата , время и место проведения общего собрания : 22 апреля 2014 в 11-00 часов по адресу : 20300 , Черкасская область , г. Умань, ул . Ленинской Искры , 31 , помещение столовой .

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
01 МАРТА 2013
Сообщение о проведении очередного общего собрания акционерного общества

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 02 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 березня 2013р. станом на 24 годину.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
10 ЯНВАРЯ 2013
Сообщение о возникновении особенной информации эмитента

Протоколом Наглядової ради вiд 10.01.2013 р. №54 припинено повноваження члена Дирекції Франчука Олександра Валентиновича з 10.01.2013 р. у зв’язку із припиненням ним трудових відносин з товариством (заява про звільнення за власним бажанням). Франчук О.В. займав посаду комерційного директора товариства з 12.04.2011 р. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи не надано. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
19 МАРТА 2012
19.03.2012 Сообщение о проведении очередного общего собрания акционерного общества

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Вітаміни» Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31, приміщення їдальні. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ